Fibran

Fibran

H FIBRAN ιδρύθηκε  το 1974 στην Θεσσαλονίκη από τον σημερινό της πρόεδρο κ. Δημήτριο Αναστασιάδη. Από το 1995 πρωταγωνιστεί στο χώρο παραγωγής μονωτικών υλικών στον Ελλαδικό και στον Ευρωπαϊκό χώρο. Διαθέτει συνολικά 6 υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής μονωτικών υλικών (Εξηλασμένης Πολυστερίνης, Πετροβάμβακα και Διογκωμένης Πολυστερίνης) καθώς και Γυψοσανίδας. Στην Ελλάδα, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Τερπνή Σερρών, παράγονται προϊόντα πετροβάμβακα με την εμπορική ονομασία FIBRANgeo και προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης με την εμπορική ονομασία FIBRANxps. Άλλες μονάδες παραγωγής εξηλασμένης πολυστερίνης βρίσκονται στην Πορτογαλία, στη Βουλγαρία και στη Σλοβενία.

Παράλληλα, η FIBRAN διαθέτει πλούσια ερευνητική δράση μέσα από τη συνεργασία της με εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού. Σκοπός της FIBRAN είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για την προστασία οικοδομικών και βιομηχανικών κατασκευών και να επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση του τεχνικού κόσμου με εκδόσεις συγγραμμάτων και εγχειριδίων, λογισμικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα διοργανώνει με μεγάλη συχνότητα επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η FIBRAN εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας για το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων (ISO 9001:2008). Ειδκότερα, η εταιρία μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1996 ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001. Στόχος της εταιρίας είναι να συμβάλλει ενεργά στην βελτίωσή τόσο του Συστήματος όσο και των εφαρμοζομένων Διαδικασιών και Παραγωγικών Μεθόδων, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αυξημένη προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση της κατανάλωσης ενεργείας. Πολιτική της εταιρίας είναι εφαρμογή διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον και για το λόγο αυτό έχει προβεί σε επενδύσεις όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων με απώτερο στόχο την κάλυψη των ίδιων ενεργειακών αναγκών της και έχει αποκτήσει την περιβαλλοντική πιστοποίηση ISO 14001:2004

Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών Κατασκευής (ΕΠΑΥΚ)

ΕΠΑΥΚ - ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών Κατασκευής (ΕΠΑΥΚ) ιδρύθηκε το 1957 και ανήκει στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνική Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Αποτελεί το μεγαλύτερο Εργαστήριο του ΤΠΜ έχοντας συμμετάσχει σε πάνω από 40 ερευνητικά προγράμματα, τα τελευταία 15 χρόνια συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως των 2.000.000 Ευρώ. Κύριο αντικείμενο του ΕΠΑΥΚ είναι η πειραματική και αριθμητική διερεύνηση της συμπεριφοράς υλικών, δομικών στοιχείων και κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού στο εργαστήριο ή επί-τόπου καθώς και η πιστοποίησή τους όταν υποβάλλονται σε απλές ή σύνθετες επιβαλλόμενες καταπονήσεις προσομοιώνοντας στατικές, δυναμικές ή σεισμικού τύπου φορτίσεις.

Πεδίο εφαρμογής μεταξύ άλλων αποτελούν κτηριακές κατασκευές, γέφυρες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις,  μνημειακές κατασκευές καθώς και ειδικές διατάξεις απόσβεσης ή σεισμικής μόνωσης.

Η διερεύνηση περιλαμβάνει την αποτίμηση της συμπεριφοράς δομικών στοιχείων και κατασκευών πριν και μετά την ενίσχυσή τους με παραδοσιακές ή με καινοτόμους τεχνικές και υλικά, όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία, χάλυβας, ξύλο, ινο-οπλισμένα πολυμερή, υλικά καθώς και αποσβεστήρες ή διατάξεις σεισμικής μόνωσης. Οι σύνθετες φορτιστικές διατάξεις χρησιμοποιούν στατικά ή σερβο-υδραυλικά έμβολα του εργαστηρίου σε συνδυασμό με πλαίσια-πατώματα αντίδρασης ώστε να επιβάλλουν στατικές / δυναμικές-σεισμικού τύπου φορτίσεις μέχρι 600 τόνους / 200 τόνους αντίστοιχα. Μπορεί να εξετασθεί μια ποικιλία δοκιμίων σε πρωτότυπο μέγεθος με μέγιστες διαστάσεις 3m x 3m x 3m καθώς επίσης να γίνει χρήση σχέσεων ομοιότητας για κατασκευές μεγάλου μεγέθους.

Υπάρχει άνω των 30 ετών συσσωρευμένη εμπειρία σε ειδικές φορτιστικές συνθήκες και δοκιμές που προκύπτουν από συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ).

Το Ε.Π.Α.Υ.Κ. διαθέτει σύστημα ISO 9001.

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών (ΕΚΣΔ)

ΕΚΣΔ - Α.Π.Θ.

Το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών (ΕΚΣΔ) ιδρύθηκε το 1976 και λειτουργεί στο πλαίσιο του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Στελεχώνεται από 3 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη ΕΔΙΠ/ΕΠΣΥΝ, 2 μεταδιδάκτορες και 8 υποψήφιους διδάκτορες.

Δραστηριοποιείται σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές του σχεδιασμού και της βελτιστοποίησης θερμικών διεργασιών σε ενεργειακά συστήματα, της εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας στα κτίρια και τη βιομηχανία, του σχεδιασμού και της αξιολόγησης συστημάτων ΑΠΕ και δομικών υλικών. Από το 2000 έως σήμερα στο ΕΚΣΔ έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 20 ερευνητικά έργα και έχουν ολοκληρωθεί 14 διδακτορικές διατριβές.