ΕΠΑΥΚ - ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών Κατασκευής (ΕΠΑΥΚ) ιδρύθηκε το 1957 και ανήκει στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνική Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Αποτελεί το μεγαλύτερο Εργαστήριο του ΤΠΜ έχοντας συμμετάσχει σε πάνω από 40 ερευνητικά προγράμματα, τα τελευταία 15 χρόνια συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως των 2.000.000 Ευρώ. Κύριο αντικείμενο του ΕΠΑΥΚ είναι η πειραματική και αριθμητική διερεύνηση της συμπεριφοράς υλικών, δομικών στοιχείων και κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού στο εργαστήριο ή επί-τόπου καθώς και η πιστοποίησή τους όταν υποβάλλονται σε απλές ή σύνθετες επιβαλλόμενες καταπονήσεις προσομοιώνοντας στατικές, δυναμικές ή σεισμικού τύπου φορτίσεις.

Πεδίο εφαρμογής μεταξύ άλλων αποτελούν κτηριακές κατασκευές, γέφυρες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις,  μνημειακές κατασκευές καθώς και ειδικές διατάξεις απόσβεσης ή σεισμικής μόνωσης.

Η διερεύνηση περιλαμβάνει την αποτίμηση της συμπεριφοράς δομικών στοιχείων και κατασκευών πριν και μετά την ενίσχυσή τους με παραδοσιακές ή με καινοτόμους τεχνικές και υλικά, όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία, χάλυβας, ξύλο, ινο-οπλισμένα πολυμερή, υλικά καθώς και αποσβεστήρες ή διατάξεις σεισμικής μόνωσης. Οι σύνθετες φορτιστικές διατάξεις χρησιμοποιούν στατικά ή σερβο-υδραυλικά έμβολα του εργαστηρίου σε συνδυασμό με πλαίσια-πατώματα αντίδρασης ώστε να επιβάλλουν στατικές / δυναμικές-σεισμικού τύπου φορτίσεις μέχρι 600 τόνους / 200 τόνους αντίστοιχα. Μπορεί να εξετασθεί μια ποικιλία δοκιμίων σε πρωτότυπο μέγεθος με μέγιστες διαστάσεις 3m x 3m x 3m καθώς επίσης να γίνει χρήση σχέσεων ομοιότητας για κατασκευές μεγάλου μεγέθους.

Υπάρχει άνω των 30 ετών συσσωρευμένη εμπειρία σε ειδικές φορτιστικές συνθήκες και δοκιμές που προκύπτουν από συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ).

Το Ε.Π.Α.Υ.Κ. διαθέτει σύστημα ISO 9001.