Ανακοινώσεις

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων γραφείων : ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΨΗΣ

ifzeb - Fibran

Στις 29 Νοεμβρίου η FIBRAN S.A. σε συνεργασία με το εργαστήριο κατασκευής συσκευών διεργασιών (ΕΚΣΔ) και το εργαστήριο πειραματικής αντοχής υλικών και κατασκευών (ΕΠΑΥΚ) του ΑΠΘ, διοργάνωσε εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού προγράμματος ΕΥΦΥΕΙΣ ΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και παρουσιάστηκε η εφαρμογή των συστημάτων που μελετήθηκαν στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο κ. Δ. Κουσκουρίδης, μέλος της επιτροπής ενέργειας του ΤΕΕ-ΤΚΜ, η κα Θ. Σιγλίδου επιβλέπουσα μηχανικός της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων και υπεύθυνη των ενεργειακών εγκαταστάσεων του δήμου Θεσσαλονίκης και ο καθηγητής κ. Κ. Υάκινθος, κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου από την κα. Σ. Χαδιαράκου, Υπεύθυνη Συστημάτων της FIBRAN A.E, που αφορούσε την Μελέτη, Σχεδίαση αλλά και Μέτρηση Καινοτόμων Συστημάτων Όψεων για εφαρμογή σε νέα αλλά και υφιστάμενα κτίρια.

Στη συνέχεια ο καθηγητής κ. Α. Παπαδόπουλος, Διευθυντής του ΕΚΣΔ, παρουσίασε τους Πυλώνες της Ευρώπης για να είναι ουδέτερη ανθρακικά, τονίζοντας την ευκαιρία αλλά και πρόκληση που έχει η Ελλάδα για να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για το ενεργειακό μείγμα αλλά και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, με ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τομέα των κτιρίων.

Ακολούθησε ο επ. καθηγητής κ. Κ. Κατάκαλος, Διευθυντής του ΕΠΑΥΚ, τονίζοντας την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη και η στατική/αντισεισμική συμπεριφορά των κτιρίων κατά την εφαρμογή της ενεργειακής αναβάθμισης. Σημείωσε επίσης πως οι υφιστάμενοι νέοι κανονισμοί μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό τέτοιων καινοτόμων λύσεων.

Στην πορεία ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου σχετικά με τις εργαστηριακές μετρήσεις που έγιναν, αλλά και την πρακτική εφαρμογή στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα η κα. Ι Θεοδωρίδου από τους e2architects που ήταν υπεύθυνη για την αρχιτεκτονική σχεδίαση της παρέμβασης αναφέρθηκε στη διαδικασία και στη σπουδαιότητα της αφού ένα κτίριο που είχε έντονα τα σημάδια του χρόνου μεταμορφώθηκε σε ένα μοντέρνο κτίριο χωρίς να αλλάξει η ογκοπλασία του.

Κατόπιν η Δρ. Ε. Κυριάκη, η Δρ. Π.Αντωνιάδου και ο κος Λ.Μελίδης παρουσίασαν αποτελέσματα από μετρήσεις για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εξεταζόμενων λύσεων, την ενεργειακή τους συνεισφορά και την επίδραση στη θερμική άνεση μέσα στο κτίριο, εξετάζοντας συγχρόνως την αποτελεσματικότητα των λύσεων αυτών ως προς την αύξηση των αντοχών σε σεισμικού τύπου φορτίσεις.

Τέλος ο κος. Σ. Βλάχος από την CLOCKWORK ENERGY παρουσίασε τα φωτοβολταϊκά πάνελ που επιλέχθηκαν για το έργο που εκμεταλλεύονται και την διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία και μπορούν να τοποθετηθούν σε όψεις.

Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους τόσο για θέματα της νομοθεσίας αλλά και τεχνικές λεπτομέρειες της εφαρμογής στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα “IFZEB: Ευφυείς όψεις για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-02045)».