Ανακοινώσεις

Ευφυείς όψεις για τα κτίρια: μία ολιστική προσέγγιση

Ευφυείς Όψεις

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των δομικών υλικών συμβάλλουν στην περιβαλλοντική, ενεργειακή και αντισεισμική αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους το οποίο έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού ισοζυγίου. Παράλληλα η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη οδηγούν στην αναβάθμιση των όψεων τόσο αισθητικά όσο και ενεργειακά, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τη δομική ασφάλεια των συστημάτων.
Κρίσιμο ερώτημα αποτελεί εάν τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων επιφέρουν ένα πρόσθετο βαθμό προστασίας σε φέροντα ή μη φέροντα δομικά στοιχεία, βελτιώνοντας την εν λόγω αντισεισμική συμπεριφορά των κατασκευών.
Στη διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “IFZEB: Ευφυείς όψεις για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας” θα συζητηθούν οι προοπτικές και οι εξελίξεις, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για την ολιστική αναβάθμιση των κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των στόχων για το 2030 και το 2050.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-02045)».

Link Εγγραφής: https://forms.gle/aseG5iw3aTFNe5yJ7

Ατζέντα

Συντονισμός: Κώστας Μπλιάτκας, Συγγραφέας – Δημοσιογράφος

14.00 – 14.10

Χαιρετισμοί

Μαρία Αναστασιάδου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος FIBRAN Δ. Αναστασιάδης Α.Ε

Νίκος Παπαϊωάννου, Πρύτανης ΑΠΘ, Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής

14.10 – 14.20

Το Κύμα Ανακαίνισης των Κτιρίων – Το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής, Μέλος των Επιτροπών Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) και Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI)

14.20 – 14.30

Μελετώντας ενεργειακά τις ευφυείς όψεις

Άγις Μ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

14.30– 14.40

Μελετώντας τον αντισεισμικό σχεδιασμό των ευφυών όψεων

Γεώργιος Χ. Μάνος, Ομότιμος Καθηγητής, Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ

14.30 – 15.20

Τοποθετήσεις

  • Αντώνης Μαρίνος, Διευθυντής Γραφείου, Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ

  • Γεώργιος Τσακούμης, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος – Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας

  • Γιάννης Κοντούλης, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας των Κτιρίων, Γενικός Δ/ντής της Knauf Insulation

  • Κώστας Κατάκαλος, Επικ. Καθηγητής, Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ

15.20 – 15.25

Συζήτηση με το κοινό

15.25 – 15.30

Συμπεράσματα – Κλείσιμο εκδήλωσης

Στέλλα Χαδιαράκου, Συντονίστρια προγράμματος IFZEB, Διευθύντρια Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης – Διαχείριση Ποιότητας, FIBRAN Δ. Αναστασιάδης Α.Ε